HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 12/QĐ/UBND

QUY CHẾ Quản lý chỉ dẫn địa lý "Văn Yên" cho sản phẩm quế của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

27/07/2015 Tải về
 

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU