* Hình thái:

- Vỏ Quế nhẵn, có các nốt sần nhỏ, bên ngoài màu xám xanh, có các vết loang địa y màu xám sáng, bên trong có màu vàng nhạt đến vàng đậm

- Độ dày vỏ Quế:114831 que van yen

+ Độ dày vỏ thân: > 2 mm

+ Độ dày lớp tinh dầu vỏ thân: > 0,44 mm

+ Độ dày vỏ cành: > 1,3 mm

+ Độ dày lớp tinh dầu vỏ cành: >0,33mm

* Chất lượng

- Đặc thù chất lượng Quế Thân:

+ Hàm lượng ẩm (%): 14,06-15,74

+ Chỉ số khúc xạ của tinh dầu (nD25): 1,6040-1,6089

+ Tỷ trọng của tinh dầu (d25): 1,0403-1,0473

+ Hàm lượng tinh dầu (%,v/w): 4,38-6,07

+ Hàm lượng Aldehyt cinnamic trong tinh dầu (%,v/w): 84,93-90,10

- Đặc thù chất lượng quế cành:

+ Hàm lượng ẩm (%): 13,86-15,58

+ Chỉ số khúc xạ của tinh dầu (nD25): 1,6040-1,6089

+ Tỷ trọng của tinh dầu (d25): 1,0403-1,0473

+ Hàm lượng tinh dầu (%,v/w):4,34-6,55

+ Hàm lượng Aldehyt cinnamic trong tinh dầu (%,v/w):81,32-92,38

 

 

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU