Gỗ dùng để đóng đò gia dụng và làm gỗ xây dựng. Võ quế dùng làm dược liệu, gia vị. Là cây gỗ mọc nhanh, nếu trồng ở nơi có đều kiện thuận lợi thì năng xuất có thể đạt 25m3/ha/năm. Gỗ dùng để đóng đò gia dụng và làm gỗ xây dựng. Võ quế dùng làm dược liệu, gia vị. Rừng quế sau8-10 năm tuổi có thể cho 6000kg vỏ lấy từ thân và cành. Lá quế dùng để chưng cất tinh dầu cung cấp cho thị trường địa phương và xuất khẩu.Điều kiện gây trồng:Quế thích hợp với đất tốt, đủ ẩm quanh năm, giàu mùn đạm và các chất dinh dưỡng khác.-Không trồng quế  trên các loại đất cát pha, đất phát triển trên  núi đá vôi, tầng đất mỏng, thấm nước và thoát nước kém, đất nghèo dinh dưỡng, thực bì có các cây như sim, mua, trảng cỏ , đất có biểu hiện bị  thoái  hóa mạnh…-Lúc n hỏ từ 1-4 tuổi, cây ưa bóng với độ tàn che 0,5-0,7. Từ 5-7 tuổi , cây yêu cầu ánh sáng nhiều hơn và dần trở thành cây ưa sáng.Phân bố: Cây phân bố với điều kiện tự nhiên vói độ cao 300-800m so với mặt nước biển. Lượng mưa 1800-3000mm/năm, không có mùa khô rõ rệt. Độ ẩm không khí 85%.Trồng Quế:-Trồng quế vào vụ xuân bằng cây con có bầu. Mật độ trồng 500-1000 cây/ha (1x1m).-Vì luc còn nhỏ cây quế ưa bóng  nên thực hiện phương thức trồng xen cây nông nghiệp trong 3 năm đầu.Chăm sóc:-Sau khi trồng khoảng 1 tháng kết hợp với chăm sóc lần đầu chuẩn bị đất trồng xen sắn. Trồng sắn vào tháng 3-4.-Năm thứ hai: tiếp tục trồng xen sắn với quế, mật độ trồng 5000-7000 cây/ha. Trong mùa mưa làm cỏ, vun gốc cho sắn kết hợp với chăm sóc quế. Chý ý để quế lưu 2 năm mới thu hoạch sẽ tạo tán che cho rừng quế 3 tuổi.Sang năm thứ tư thì không trồng xen với cây nông  nghiệp nữa, giai đoạn này quế đã phát triển thành rừng thuần loại và ưa sáng mạnh.

 

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU