* Khí hậu

Vùng trồng Quế có nhiệt độ trung bình năm từ 22,5-26,0 độ C, lượng mưa trung bình năm 1.800 - 2.200 mm, lượng bốc hơi trung bình năm 700 - 900mm, độ ẩm trung bình năm 80,5 - 86,0%.

* Đất trồng

Quế Văn Yên được trồng trên đất có thành phần cơ giới từ thịt pha cát và sét đất thịt pha sét, đất chua đến rất chua, giá trị pHH2o dao động trong khoảng 4,2 đến 4,7. Đất tại vùng trồng quế có hàm lượng cacbon hữu cơ và đạm trung bình. Lân tổng số trung bình, lân dễ tiêu dao động từ nghèo đến rất nghèo. Kali tổng số nằm trong mức nghèo đến rất nghèo, kali dễ tiêu đạt mức trung bình. Đất có tổng các cation kiềm trao đổi đạt mức thấp đến rất thấp. Dung tích hấp thu trong đất cũng đạt mức thấp. Độ no bazo đạt thấp.

* Thủy văn

Khu vực địa lý có địa hình bị chia cắt tạo thành các thung lũng với độ dốc cao trên các dãy núi và thoải dần về phía chân đồi có lượng nước ngầm lớn.

 

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU